Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z raportem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
http://www.npseo.pl/action/raports