630 – 820 Powitanie dzieci w przedszkolu, zajęcia indywidualne (dzieci są aktywne w zakresie organizacji swojego życia: śmiało zgłaszają propozycje działań, rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw
820 – 830 Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne (pobudzanie aktywności dzieci)
830       Śniadanie
900-1000 Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, zabawy dydaktyczne i ruchowe ( dzieci odkrywają i kreują rzeczywistość podczas wycieczek, zabaw, działań plastycznych, muzycznych, ruchowych werbalnych, korzystają z różnych źródeł informacji w celu odnalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania
1000- 1100 Spacery, zabawy w ogrodzie, gry terenowe- w zależności od pogody ( dzieci są świadome z korzyści płynących z pobytu na świeżym powietrzu, samodzielnie i prawidłowo korzystają z szatni i pomieszczeń sanitarnych)
1100- 1130 Obiad
1130-1400 Zajęcia, indywidualne, słuchanie bajek z uwzględnieniem przeżyć i zainteresowań dzieci; w oddziałach młodszych odpoczynek poobiedni
1400- 1420 Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek
1440-1730 Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne i ruchowe.