KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 21 „NA BOJARACH”

W BIAŁYMSTOKU

"Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”
Konfucjusz

 

Wizja

 • Nasze przedszkole jest miejscem w którym dziecko buduje świat wartości, kształtuje umiejętności społeczne oraz rozwija swoje uzdolnienia.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Stwarzamy warunki sprzyjające wspólnej, zgodnej zabawie i nauce ze zwróceniem szczególnej uwagi na indywidualne potrzeby naszych wychowanków oraz na ich bezpieczeństwo.
 • Nasza praca skupia się na poznawaniu świata przez dziecko poprzez szeroki wachlarz doświadczeń i aktywne metody pracy z nim.
 • Budujemy dobre relacje z rodzicami, którzy są partnerami w tworzeniu
  i realizacji zadań przedszkola.
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i wychodzimy naprzeciw jego potrzebom.

Misja

 • Dążymy do tego, aby dziecko kończące edukację przedszkolną było szczęśliwe, bogate w doświadczenia i z uśmiechem przekroczyło progi wybranej szkoły.
 • Jesteśmy otwarci na potrzeby rodziców i środowiska lokalnego.
 • Nasze przedszkole wszechstronnie oddziaływuje na wychowanków.
 • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 • Odkrywamy twórcze predyspozycje dziecka i dajemy mu możliwość rozwijania ich- tworzymy sytuacje sprzyjające bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem.