7.30 - 8.20 - schodzenie sie dzieci, zajęcia indywidualne (dzieci są aktywne w zakresie organizacji swojego życia: śmiało zgłaszają propozycje działań, rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw);

8.20 - 8.30 - zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne (pobudzanie aktywności dzieci);

8.30 - 8.40-   czynności samoobsługowe w łazience;

8.40 - 9.00 -  śniadanie;

9.00 - 9.40-   zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, zabawy dydaktyczne i ruchowe (dzieci odkrywają i kreują rzeczywistość podczas wycieczek, zabaw, działań plastycznych, muzycznych, ruchowych, werbalnych;

9.40 - 10.00 - czynności samoobsługowe w łazience;

10.00 - 11.00 - spacery zabawy na placu przedszkolnym;

11.00 - 11.15- czynności samoobsługowe w szatni i w łazience;

11.15 - 11.45 - obiad;

11.45- 12.00 - przygotowanie do odpoczynku;

12.00 - 14.00 - odpoczynek;

14.00 - 14.20 - wstajemy z leżaków i ubieramy się;

14.20 - 14.30 - czynności samoobsługowe w łazience;

14.30 - 14.50 - podwieczorek;

14.50 - 16.30 - zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym, zajęcia dydaktyczne i ruchowe, zajęcia indywidualne;

16.30 - 17.30 - rozchodzenie się dzieci.